2018 ETFASHION GLOBAL DESIGN AWARD WINNERS

MEN'S CLOTHING

-   GOLD AWARD   -

XINYUE HE

< QING'S COLOR >

-   SILVER AWARD   -

KUN ZHANG

< BBT198X >

-   BRONZE AWARD  -

TINGHENG HU

< HANZI >

© 2020 BY ETFASHION, INC.

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter

Info@ETFashion.Co  |  50 Milk St., FL15, Boston MA United States 02110