top of page
ETFashion GDA

2018 ETFASHION GLOBAL DESIGN AWARD WINNERS

EXCELLENCE IN DESIGN AWARD

-   WINNERS   -

group pic.jpg

PEIQIAO WU

< CHASE THE SUN >

2 QIAN MA.jpg

QIAN MA

< THE WANDERER >

QINGGUO.png

QING GUO

< WHISKER BACK >

WANGWANG PENG.jpg

WANGWANG PENG

< REPRODUCTION WORSHIP >

XIAOTAN WANG.jpg

XIAOTAN WANG

<  MEI LANFANG >

YIBO SHANGGUAN.jpg

YIBO SHANGGUAN

<  THE TWO SIDEDNESS OF WOMEN >

bottom of page